PHACO - I ( Phaco Practice Eye ) (RMSB/M2)
PHACO - I ( Phaco Practice Eye ) (RMSB/M2)
RM 164.00
MODEL - I ( Model Eye For Indirect Ophthalmoscopy & Retinoscopy )
MODEL - I ( Model Eye For Indirect Ophthalmoscopy & Retinoscopy )
RM 360.00
LASER - I ( Laser Practice Eye )
LASER - I ( Laser Practice Eye )
RM 350.00
PHACO - I ( Phaco Practice Eye )
PHACO - I ( Phaco Practice Eye )
RM 164.00
I - STAND ( Eye Ball Stand )
I - STAND ( Eye Ball Stand )
RM 253.00
EyeBall Stand With Fixation Head
EyeBall Stand With Fixation Head
RM 195.00
Switch To Desktop Version